דירות חדשות באזור כל הארץ - קרן השקעות

ענף הנדל"ן הוא בעצם האלטרנטיבה היחידה שיש כיום למשקיעים לקבל תשואות הולמות עבור השקעתם, אולם עבור רבים רכישת דירה מעלה חששות רבים – מצד אחד המחירים עלו מאד בעשור האחרון, אולם הממשלה פועלת לצינון עליית המחירים, ותכנית מחיר למשתכן עשויה להוריד את המחירים בחלק מהאזורים. כמו כן, עליית מחירי הדיור הובילה לירידה בתשואות משכירות, וגם ההון העצמי הדרוש לרכישת דירה להשקעה מגיע כבר ל-50%, סכום לא מבוטל.

 

קרן קפיטל פלטינום מציעה עבור המשקיעים המעוניינים לקבל תשואה הולמת על כספם וחוששים מהכניסה לתחום את הטוב מכל העולמות – השקעה לתקופה של 18-36 חודשים עם תשואות גבוהות בענף הנדל"ן (כ-12% נטו שנתי לאחר מס), השקעה בסכומים נמוכים של החל מ-400 אלף שקל, בטחונות מהגבוהות בתעשייה, יתרונות מיסוי אדירים (מיסוי של 15% בלבד) וצוות מנוסה ומקצועי המלווה אתכם בהשקעה מתחילת הדרך ועד סיום הפרויקט ומכירתו.

 

קרן קפיטל פלטינום פועלת במתכונת של השקעות שיתופיות במסגרתן היא מגייסת ממשקיעים כסף, אותו היא משקיעה במימון הון עצמי ליזמים בפרויקטי נדל"ן איכותיים. באמצעות כספי ההשקעה היזם יכול להתקדם עם הפרויקט שלו להיתר הבניה ולמימון הבנקאי. בתמורה להשקעתם, המשקיעים של קפיטל פלטינום זוכים לתשואה שנתית קבועה וידועה מראש, המשולמת להם עם התקדמות המכירות וסיום הפרויקט. התשואה הממוצעת עומדת בדר"כ על כ-12% נטו, אולם בחלק מהפרויקטים היא יכולה להיות גבוהה מכך, תלוי בסוג הפרויקט.

 

היתרון בשיטה זו על פני השקעות אחרות – המשקיעים של קפיטל פלטינום מקבלים קדימות ראשונה לפני כל הגורמים והשותפים בחלוקת הכספים ממכירת הדירות בפרויקט עד ההגעה לתשואה שהם אמורים לקבל, מה שמהווה כרית ביטחון עבורם, ומפחיתה משמעותית את הסיכון בהשקעה.

 

לפני שצוות קפיטל פלטינום מאשר כניסה להשקעה בפרויקט הוא מבצע בחינה מעמיקה של יזם הפרויקט, ובחינת כדאיות כלכלית והיתכנות הנדסית שלו. לאחר מכן מתקיימת חתימה על ההסכם עם היזם, המותנה בבדיקה ושמאות מפורטת באמצעות משרדי השמאים המובילים בארץ. בפרויקטים שבהם משקיעה קפיטל פלטינום היא מקבלת זכות חתימה בחשבון הליווי, מה שמעניק יתרון נוסף בפיקוח על ניהול הפרויקט. כמו כן, הקרן ממנה לפרויקט מפקח מטעמה הדואג לביצועו לפי היעדים שנקבעו.

 

כל אלו הביאו לכך בשנים האחרונות לסיום מוצלח של מספר פרויקטים שביצעה קפיטל פלטינום עבור משקיעה, ובשנים הבאות היא מתכננת להיות חלק ממספר הולך וגדל של פרויקטים איכותיים של בניה, בין אם בתחום ההתחדשות העירונית, ובין אם בתחום היזמות הרגילה, באיזורי הביקוש בישראל.

ההשקעה היא במסגרת קבוצת משקיעים. החזר הקרן והריבית בסיום תקופת ההשקעה. ישנם בטחונות נדלניים.

 

 

*הזכויות בקרן לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות הﬠרך, התשכ"ח-1968, או לפי חוק של כל מדינה אחרת. הפרסום אינו מתייחס לﬠסקה ספציפית ואינו מהווה הזמנה להציﬠ הצﬠה לﬠסקה כאמור,
אלא הצﬠה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיﬠי הקרן, הקרן תבצﬠ הליך נוסף של בדיקות ומיון ותפנה לקבוצת משקיﬠים מצומצמת שלא תﬠלה ﬠל 35 משקיﬠים בגין כל השקﬠה, אשר תיבחר
ﬠל ידיי הקרן., להם יוﬠבר מידﬠ לגבי השקﬠות ספציפיות שהם רשאים להציﬠ להצטרף אליהן בדרך של הצﬠה פרטית בלבד לגביה ינוהל מו"מ פרטני מול כל משקיﬠ, הכל בכפוף לתקנון וכללי הקרן וכמפורט
במסמכי ההשקﬠה. מודגש כי אין באמור לﬠיל משום הבטחת תשואה כלשהי או ﬠרבות של הקרן לתשואה. ונתוני התשואה מהווים הﬠרכה בלבד.
 

תוכניות דירה

zoom

CAPITAL PLATINIUM 38

קרן קפיטל 38 הוקמה על מנת לתת מענה לצורך הולך וגובר מצד יזמים בשוק הנדל”ן המחפשים פתרון מימוני מושלם לייזום והקמה של פרויקטים על פי תמ”א 38 ובמיוחד ליזמים המעוניינים לבנות מספר פרויקטים במקביל ועל ידי כך למקסם את יכולתם ורווחיהם.

צוות קרן קפיטל 38 מורכב מבעלי מקצוע בעלי ניסיון יזמי ופיננסי רב בניהול מיזמי נדל”ן — ניסיון אשר מבטיח את הצלחת הפרויקט. יכולת הסתכלות יזמית\פיננסית זו מבטיחה בחינה ריאלית של הפרויקט תוך שימת דגש על היבטים תכנוניים, הנדסיים, משפטיים וכלכליים כאחד.

בנוסף לכך, הניסיון המצטבר הרב של הצוות הניהולי של הקרן מהווה ערך מוסף משמעותי ליזם בניהול ותכנון מקצועי נכון של הפרויקט.

קרא עוד סגור